top of page

התהליך עם דאפי עד היום מלווה אותי.
זו הייתה חוויה משמעותית עבורי גם בזמן הצילום וגם לאחריו-  לקבל תמונות ולראות בהן חן שלא ראיתי קודם, פתאום לראות גם את החיצוניות שלי בעין טובה ולא רק את הפנימיות שטיפחתי כל השנים.
תודה דאפי שעזרת לי לראות אותי, לאהוב אותי עוד קצת, ככה, דרך העדשה שלך,ככה, כמו שאני.

bottom of page